Jak zwiększyć rentowność firmy?

Jak zwiększyć rentowność firmy?

Zapewne już wiesz, że przetrwanie Twojej małej firmy będzie silnie związane ze wskaźnikami rentowności . Gdy rentowność spada, dla każdej firmy pojawia się wiele problemów. Jednym z kluczowych pytań, które zadaje wielu przedsiębiorcom, jest to, dlaczego ich firmy nie są tak dochodowe, jak chcą.

Naliczasz zbyt niskie ceny za swoje produkty i usługi

Twoja strategia cenowa jest istotną częścią określania rentowności Twojej firmy. Jeśli utrzymasz niskie koszty i zastosujesz wyższe ceny premium, uzyskasz wyższą rentowność. To najprostsza logika prowadzenia biznesu. Zawsze będziesz musiał utrzymywać niskie koszty i sprzedawać swoje produkty i usługi po wyższych stawkach.

Na przykład, jeśli wycenisz swoje produkty i usługi na 100 PLN, a koszty wyniosą 80 PLN, Twoja marża zysku wyniesie 20 PLN. Ale jeśli uda Ci się wycenić swoje produkty i usługi na 20 PLN więcej, czyli 120 PLN za łączną cenę, wówczas Twoja marża zysku wyniesie 40 PLN. To o 100% większa rentowność za tylko 20 proc. wzrost cen. Pamiętaj, że Twoja rentowność jest bezpośrednio związana z cenami i marżą. Musisz zwrócić uwagę na jedną kluczową rzecz, a nie dochód brutto, ale to, co pozostanie po opłaceniu kosztów. Jeśli masz wyższą marżę, gdy wyceniasz swoje produkty i usługi, automatycznie będziesz mieć więcej pieniędzy do wydania na rozwój nowych produktów i nową wartość, którą możesz dodać do swojej całkowitej oferty.

Masz ustawione bardzo wysokie cele dochodów.

Wiem, że chcesz mieć wysokie wskaźniki rentowności. Ale czy są one dla Ciebie osiągalne? Jaka jest średnia branżowa i rynkowa? Wiem, że mówię o dodatkowej wartości, która pomoże ci podnieść ceny w pierwszym punkcie. Ale wszystko ma swoje granice. W przypadku niektórych produktów i usług nie można wyjść zbyt wysoko, niż średnia w branży. Tak, możesz mieć wyższe ceny od średniej w branży z dodatkową wartością, ale różnica nie może być bardzo duża.

Wydajesz za dużo na rzeczy, których nie potrzebujesz

Wielu przedsiębiorców zaczyna wydawać zbyt dużo pieniędzy po początkowym sukcesie. Kuszą ich kredyty dla firm bez bik. Pytanie brzmi, czy naprawdę muszą wydawać na rzeczy, których nie potrzebują? Czasami chcesz mieć najlepszą możliwą technologię, ale Twoja firma może dostarczać klientom tę samą wartość, co już istniejące Tak więc naprawdę musisz pomyśleć o swoich wydatkach. Pieniądze i przepływy pieniężne Twojej małej firmy są niezbędne dla Twojej firmy.

Twoje koszty są wyższe, niż możesz pokryć swoimi cenami, aby osiągnąć pożądaną rentowność

Kluczowe jest posiadanie wyższej marży, aby dostarczyć klientom dodatkową wartość i mieć wyższe ceny za swoje produkty i usługi. Z jednej strony marży jest Twoja rentowność, ale z drugiej strony koszty małej firmy. Twoje wydatki mogą zacząć rosnąć w najwyższym tempie i wymknąć się spod kontroli, jeśli nie zrobisz czegoś, aby temu zapobiec. Tu pomóc może doradca restrukturyzacyjny.

Twoja mała firma konkuruje na wysoce konkurencyjnym rynku i z tego powodu nie jesteś rentowny

Czy wiesz, ilu konkurentów Twoja mała firma ma na rynku docelowym? To ważne pytanie, gdy chcesz ustalić cele rentowności. Na wysoce konkurencyjnych rynkach często główna konkurencja opiera się na strategiach cenowych. Oznacza to, że Twoi konkurenci, aby mieć większą część rynku, zaczną obniżać ceny, a tym samym rentowność. Próbują osiągnąć sukces w ekonomii skali.